Stosunek korelacji sił w państwach NATO – prymat geopolityki czy geoekonomiki?

Pawel Gorski, Janusz Placzek
2019
W artykule Autorzy definiują zmiany, jakie dokonują się we współczesnym paradygmacie bezpieczeństwa. Dostrzegając zmiany w sposobie wykorzystania potencjału militarnego i siły oddziaływania ekonomicznego, stwierdzają, iż w wspólnota transatlantycka dokonała znaczącego przeobrażenia w strategii globalnego oddziaływania. W ich opinii następuje zmniejszenie roli czynnika militarnego (siły militarnej) na korzyść siły gospodarczej. Z tego względu jednym z najważniejszych problemów współczesnej
more » ... ki bezpieczeństwa staje się kwestia związku przyczynowo-skutkowego występującego między gospodarką a poziomem obronności państw wspólnoty transatlantyckiej
doi:10.34862/rbm.2007.3 fatcat:mhzzgplrzndxzbqugdj5t56bqa