Sejarah pemikiran ekonomi Islam [post]

Muhammad Muhib
2021 unpublished
Sejarah pemikiran Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, ditengah tengah masa jahiliyah di Arab untuk memperbaiki kehidupan orang Arab pada masa itu, dimulai pada masalah ibadahnya dan cara bermuamalah, Sepeninggal Nabi, Abu Bakar melanjutkan praktik ekonomi Islam dengan mengutamakan ketepatan pembayaran zakat.
doi:10.31219/osf.io/zy6wa fatcat:4g3g6j3ufvdhpdthdijhfuwedm