SPINE-TECH CERVI-LOK PLAK SİSTEMİ İLE ANTERİOR SERVİKAL STABİLİZASYON

ÇAĞLAR Şükrü;ATTAR
1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
ÖZET Servikal bölgede osseodestrüktif patolojilere yönelik cerrahi girişimler sonrası gelişebilen instabilite bu bölgenin cerrahisindeki en önemli sorunlardan birisidir. Dekompresif veya restoratif servikal spinal cerrahi ile birlikte uygulanacak çeşitli stabilizasyon teknikleri hem cerrahi sonucu hemde hastanın postoperatif dönemde hastanede yatış ve rehabilitasyon süresini etkilediğinden son yıllarda standart nöroşirürji pratiği içinde giderek daha sıklıkla yerini almaktadır. Bu çalışmada
more » ... r. Bu çalışmada kliniğimizde Haziran 1996 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan Spine-tech Cervi-lok plak sisteminin diğer sistemlere göre farkları literatür bilgileri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Anterior girişim, Spinal stabilizasyon SUMMARY Spine-Tech Cervi-lok Anterior Instrumentation Instability is one of the majör problems of the cervical spine after surgery for osseodestructive pathologies. There a're many stabilization techniques available. İn this study patients who had been operated by anterior route and stabilised using Spinetech Cervi-lok anterior instrumentation are reviewed, discussed, pnd compared with other techniques described in the literatüre.
doi:10.1501/tipfak_0000000517 fatcat:n5n7kiao2jgndarla24iwh35ji