The influence of grinding forces on elastic deformation of long carbide end mills
Wpływ siły szlifowania na odkształcenia sprężyste długich frezów pełnowęglikowych

Jan Burek, Robert Babiarz, Marcin Sałata, Marcin Płodzień
2015 Mechanik  
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu siły szlifowania podczas wykonywania rowków wiórowych długich frezów pełno-węglikowych na odkształcenia sprężyste i powstające na skutek tego błędy wymiarowe. Opisano również badania symulacyjne odkształcenia frezu w systemie NX 10.0. SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie frezu, odkształcenia frezu, rowek wiórowy This paper presents results of flute grinding of long carbide end mills. The influence of grinding force on elastic deformation is shown. The simulation of elastic deformation in NX 10.0 is presented.
doi:10.17814/mechanik.2015.8-9.341 fatcat:rdddjwm7jvbexnvs2fswy3keny