Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih

Matjaž Gams, Mari Jože Osredkar
2021 Bogoslovni vestnik  
V prispevku so predstavljeni temeljni demografski trendi v Sloveniji in po svetu s poudarkom na izumiranju malih evropskih narodov, kakor so Slovenci. Na temelju analize upadanja števila rojstev v svetovnem merilu in v Sloveniji predstavljamo predloge katoliškega nauka in znanstvena dognanja demografske stroke za povečanje števila rojstev. Članek prinaša spoznanje, da je precejšnja skladnost med pogledoma katoliškega religijskega nauka o demografskih vprašanjih, ki ga uči Teološka fakulteta v
more » ... ubljani, in spoznanji slovenske demografske stroke, kako rešiti demografsko krizo.
doi:10.34291/bv2021/03/gams fatcat:i3revlndcrhxljij2mxtvfjhtu