Anmälan Ali Osman: (1999): The "Strangers" Among Us. The Social Construction of Identity in Adult Education

Lotta Brantefors
1999 Utbildning & Demokrati  
har nyligen disputerat med sin avhandling The "Strangers" among Us. En avhandling som sätter den sociala konstruktionen av olikhet (difference) i fokus relaterat till svensk folkhögskola. Syftet med avhandlingen är att problematisera talet om "den andre", som olika (different) eller samma (same), utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Avhandingen knyter an till ett teoretiskt perspektiv som ser människan som aktivt delaktig i konstruktionen av mening och verklighet.
doi:10.48059/uod.v8i3.660 fatcat:xc6w2bhwezd27donslhq2fdkc4