Kur'ân Tilavetinde Lahn Olgusu -el-Mûdih fi't-Tecvîd Örneği-

Muhammet Lütfü TATLISU
2021 Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi  
Bu makale, "Abdulvehhâb b. Muhammed el-Kurtubî'nin el-Mûdih fi't-Tecvîd Adlı Eserinin Tecvîd İlmindeki Yeri" (Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021) başlıklı yüksek lisans tezimin ilgili bölümünün gözden geçirilip yeniden düzenlenmiş halidir./This article is the revised and rearranged version of the relevant section of my master's thesis titled "The Place of Abdulvehhâb b. Muhammed el-Kurtubî's work named al-Mudih fi't-Tajvîd in the Science of Tajwîd".
doi:10.47145/dinbil.1023875 fatcat:fb7pvenuhze63piynvsmaqzlly