Schade door huisjesslakken

J. Ritzema Bos
1904 Tijdschrift Over Plantenziekten  
In 1882 schreef ik in deel II van het door mij uitgegeven werk " Landbouwdierkunde " (bl 405) : " Her spreekt van zelf, dat in eene " Landbouwdierkunde " alleen landslakhen ter sprake behoeven te komen, ell onder deze slechts die geslaehten, welke somwijlen in meerdere of mindere mate schadelijk zijn. Als zoodanig nocm ik slechts : de huisjesslakken (Helix Drap.) en de ~aaMe slakken (Limax L. en Arion F~r.) " Tot de huisjesslakken behooren verschillende soorten (de tuinslak ----Helix nemoralis
more » ... , -de heesierslak = Helix a~buslorum L., -de wijngaardslak = Helix pomatia L.),
doi:10.1007/bf02807416 fatcat:hxqaiiqusfbvvdllyrgtht5w3i