The Urban Scale of Inclusion: Reflections and Proposals for Accessible Public Spaces
Urbano merilo vključevanja: razmišljanja in predlogi za dostopne javne prostore

Sebastiano Marconcini
2018 Igra Ustvarjalnosti  
doi:10.15292/iu-cg.2018.06.052-056 fatcat:3v3cgh7l2jfu3agnv6gvktjeiy