Ocena oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000

Filip Nawrot
2020 Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska  
Ocena oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000 Wstęp Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszarach Natura 2000. Rozważania w tym zakresie były podejmowane już m.in. przez A. Niecia 1 oraz G. Dobrowolskiego 2 , wzmianki na ten temat można znaleźć również w pracach zbiorowych pt. Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący
more » ... prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska 3 , oraz Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne 4 , obie pod redakcją G. Dobrowolskiego. Temat ten jest wart ponownej analizy, ponieważ na obszarze sieci Natura 2000 znajduje się wciąż wiele złóż różnych
doaj:3de115a8cce54082ad437b5b76965978 fatcat:ectz4mwtavfzhaxegdcrxbjbei