Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih

Snežana Poznanović, Branislava Lazić
2015 Proceedings of the International Scientific Conference - Synthesis 2015   unpublished
Apstrakt: Cilj rada je utvrđivanje stanja tekstilne industrije Srbije u pogledu kompetentnosti kadrova i proširivanje veza visokih tekstilnih strukovnih škola koje školuju kadrove za tekstilnu industriju sa preduzećima tekstilne industrije u cilju usaglašavanja sadržaja studijskih programa i načina realizacije nastave sa potrebama tekstilne industrije. Nemački model dualnog sistema strukovnog obrazovanja predložen je kao najuspešniji za stvaranje kadrova sa znanjima, kompetencijama i veštinama
more » ... cijama i veštinama neophodnim za uspešan rad, a time i povećanje konkurentnosti preduzeća tekstilne industrije na domaćem i stranom tržištu. Posebno se ističu mesto i uloga menadžmenta preduzeća u stvaranju uslova za produkovanje kompetentnog kadra za potrebe tekstilne industrije. Abstract: The purpose of this paper is to deterrmine the current situation in the textile industry in Serbia in terms of employee competencies and expanding connections with high textile vocational schools that train young people to work in the domain of textile industry with the aim to harmonize the content the study programmes and teaching methods with the needs of textile industry. The German dual system of vocational education is considered to be the most successful for generating expert personnel with knowledge, competencies and skills necessary for successful business, and thus enhancing competitiveness of textile industry enterprises in the domestic and international markets. Special emphasis is placed on the position and role of enterprises management in ensuring necessary conditions for creating competent personnel that could respond properly to the needs of the textile industry. Ključne reči: tekstilna industrija, upravljanje ljudskim resursima, uloga menadžmenta, edukacija zaposlenih, strukovno obrazovanje. Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, Srbija KRETANJA U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI U SVETU I STANJE TEKSTILNE INDUSTRIJE SRBIJE Globalno, tekstilna industrija je od 1970. godine do danas pretrpela velike promene, koje se poklapaju sa strukturnim krizama u razvijenim zemljama sveta, procesom globalizacije
doi:10.15308/synthesis-2015-297-302 fatcat:amqoadqw7javlisyfhk64kyusu