СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Тамара Мельник
2019 Social work and social education  
Мельник Тамара, кандидат юридичних наук, політолог, гендеролог, експерт з гендерних питань при Представництві ООН в Україні, голова Наглядової ради, Київський інститут гендерних досліджень. ORCID: 0000-0001-8952-609X У статті представлено аналіз становлення та розвитку гендерної політики в Україні, обґрунтовано нагальність гендерної проблематики і необхідність прискорення гендерних перетворень. Доведено потребу в стратегічному гендерному баченні і стратегічному мисленні. Досліджено гендерний
more » ... іджено гендерний ракурс нагальної проблеми міграції в Україну та еміграції; розкрито особливості національного і релігійного компоненту у формуванні й функціонуванні гендерних відносин; у формуванні гендерної ситуації в умовах кризи українського суспільства, що потерпає від революційних стресів і атмосфери воєнного насильства. Ключові слова: гендер, гендерна політика, стратегія гендерного розвитку, гендерна структура, гендерна рівність, гендерне перетворення, проблеми міграції та еміграції. women and men as equal partners from a gender perspective. The rejection of gender, which occurs in Ukrainian society, even among individual politicians and political leaders, is nothing more than a political sabotage. Today, the gender structure is in a state of turmoil under the influence of modern military action, the occupation of Ukrainian territories, which bring new upheavals, the internal restructuring of gender relations, and the search for women's solutions to everyday problems.
doi:10.31499/.3.2019.190397 fatcat:xbmcv64hxnhz7djt53qzmde7sa