Particularities in the structural design of membrane structures
Posebnosti projektiranja membranskih konstrukcija

Elizabeta Šamec, Maja Baniček
2017 Zajednički temelji 2017 - Peti skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti - Zbornik radova   unpublished
Sažetak Ukratko su prikazane osnovne karakteristike membranskih konstrukcija te su opisani koraci u postupku projektiranja i izgradnje membranskih konstrukcija s njihovim specifičnostima. Posebna je pozornost posvećena postupku proračuna membranskih konstrukcija. Istaknuto je temeljno obilježje po kojem se te konstrukcije razlikuju od konvencionalnih tipova konstrukcija -nalaženje oblika, te su navedeni neki djelomice neriješeni problemi koji postoje u proračunu zbog nedostatka europskih norma
more » ... ka europskih norma za taj tip konstrukcija. Proveden je proračun membranske konstrukcije po uzoru na postojeću konstrukciju u sklopu zgrade zračne luke Zadar u kompjutorskom programu IxCube. Prikazani su pomaci membrane za djelovanje vjetra te je konstrukcija provjerena na gomilanje padalina. Ključne riječi: membranska konstrukcija, proračun laganih konstrukcija, nalaženje oblika Particularities in the structural design of membrane structures Abstract Main characteristics of membrane structures are briefly presented with overview of design and construction process particularities. Particular attention is given to the structural design of tensile membrane structures. Form-finding, i.e. the main aspect by which they differ from more conventional structural types, is emphasized and some partly unsolved problems in structural design due to lack of European standard are outlined. Design of membrane structure, inspired by existing structure within the Zadar airport, is conducted with computer software IxCube. Membrane displacements for wind load are presented and the structure is verified for rain and snow accumulation.
doi:10.5592/co/zt.2017.08 fatcat:a62m2d5isbaztdfhkywlc4pgle