Potentials of Liquefied CCB Treated Waste Wood for Wood Preservation

Miha Humar, Franc Budija, David Hrastnik, Boštjan Lesar, Marko Petric
2011 Drvna industrija  
Recovered wood is frequently contaminated with biocides and therefore its use is limited. Even more, wood, impregnated with classical chromated copper arsenate (CCA) preservatives is classifi ed as a hazardous waste, therefore solutions for reuse or recovery of this material are sought. One of the options, discussed in this paper is liquefaction and further applications of liquefi ed wood containing biocide remainings. In order to elucidate this possibilty, spruce and beech wood was impregnated
more » ... ood was impregnated with liquefi ed CCB treated and untreaded spruce wood of various concentrations and exposed to wood decay fungi according to the EN 113 procedure. In paralel, the leaching experiments (ENV 1250-2) were performed as well. The results do not clearly show that liquefi ed wood is bio-inactive. In most cases the mass loss by fungal attack is decreased compared to the untreated controls. On the other hand, copper leaching from spruce wood, impregnated with the liquefi ed CCB treated wood was signifi cantly reduced. Thus, there are indications that the liquefi ed wood could be utilized as a binding agent for inorganic biocides. SAŽETAK • Prikupljeno uporabljeno drvo često je onečišćeno biocidima te je njegova ponovna uporaba ograničena. Osim toga, drvo impregnirano klasičnim krom-bakar-arsenat (CCA) zaštitnim sredstvima klasifi cirano je kao opasni otpad te je nužno pronaći rješenje za ponovnu uporabu ili sanaciju tako onečišćenog drva. Jedna od mogućnosti, prezentirana u ovome radu, jest utekućenje drva i daljnja primjena tako utekućenog drva koje sadržava preostale biocide. Radi razjašnjenja te mogućnosti, smrekovo i bukovo drvo impregnirano je utekućenom nezaštićenom smrekovinom i utekućenom smrekovinom zaštićenom krom-bakar-boratom različitih koncentracija. Tako obrađeno drvo izloženo je djelovanju gljiva, sukladno postupku opisanom u normi EN 113. Paralelno je proveden eksperiment ispiranja (ENV 1250-2). Rezultati istraživanja nisu jasno pokazali da utekućeno drvo nije bioaktivno. U većini je slučajeva gubitak mase zbog djelovanja gljiva smanjen u usporedbi s neobrađenim kontrolnim uzorcima. Osim toga, ispiranje bakra iz smrekovine impregnirane utekućenim drvom zaštićenim CCB-om znatno je smanjeno. Prema tomu, postoje znakovi da se utekućeno drvo može upotrijebiti kao vezivno sredstvo za anorganske biocide.
doi:10.5552/drind.2011.1110 fatcat:mxb3zu3nu5gndmlazl6bnh2kci