[Recenzja]: Zakon w przestrzeni miejskiej i jego wpływ na mentalność ludzi w dawnej Polsce. Rozważania nad rozprawą Wiktora Szymborskiego, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej. Wiktor Szymborski, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Kraków 2018, s. 371

Urszula Kicińska
2019 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne  
doi:10.31743/abmk.2019.111.26 fatcat:ogbbkacrzrdrnpsdbmaobys2we