Optyczna tomografia koherencyjna ujawniająca uszkodzenie naczynia po przezcewnikowej denerwacji tętnic nerkowych z zastosowaniem nowego systemu wieloelektrodowego EnligHTNTM

Milosz Jaguszewski, Jelena-Rima Ghadri, Thomas F. Lüscher, Christian Templin
2013 Kardiologia polska  
doi:10.5603/kp.2013.0172 pmid:23907918 fatcat:egnraczlqbg37co6qquww64c2m