"Zachód" w koncepcji dziejów Polski Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego

Barbara Klassa
2022 Klio Polska Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej  
Opublikowane w latach 1858–1860 Słowo dziejów polskich Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego było w drugiej połowie XIX w. dziełem cieszącym się dużą popularnością. Autor ten proponuje własną interpretację historii Polski, w sposób skrajny idealizując rolę i działania szlachty. Koronowicz-Wróblewski skupia się przede wszystkim na kwestiach wschodnich, w tym stosunkach państwa polskiego z jego wschodnimi sąsiadami. Celem poniższego tekstu jest zbadanie, jakie miejsce w koncepcji tego autora
more » ... Zachód, rozumiany zarówno jako Europa Zachodnia, jak i jako obszary pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego, w toku dziejów zmieniające przynależność państwową.
doi:10.12775/kliopl.2021.04 fatcat:23hfewfuafbkhniwf6px2vzk4u