Yabancı Dil Eğitiminde Yazma Eğitimi Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Yazma Becerisinin Diğer Becerilerle İlişkilendirilmesi

Erdem AKBAŞ
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Dil öğrenim süreci bir bütün olarak algılandığında, etkili iletişim için, dil öğrenenlerin geliştirmesi beklenen ana becerilerden birisi de yazma becerisidir. Ancak, yabancı dil eğitiminde çoğu zaman göz ardı edilen yazma becerisi, hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından en zahmetli beceri olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yazma eğitiminde kullanılabilecek en temel yaklaşımları irdelemek ve bu becerinin diğer dil becerileriyle bütünleştirilmesini çeşitli örneklerle
more » ... neklerle tartışmaktır. Bu şekilde bütün becerilerin bütünleştirildiği bir dil eğitimi, Burgess (1994)'ın da vurguladığı gibi, öğrencilerin bir başka dili öğrenirken hem alımlayıcı (receptive) hem de üretken (productive) becerilerini daha aktif kullanabilmesini sağlayacaktır. Genellikle öğrencilere hangi konuda yazacakları tanıtıldığında onların konu ile ilgili az bilgiye sahip olmaları bir şikâyet konusu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu problemin üstesinden gelebilmek için Jiang ve Du (2006)'nun önerdiği gibi, öğretmenlerin yazma aktivitesini yoğunlaştırılmış okuma sınıfları ile birleştirmesi pratik bir çözüm olabilir. Diğer becerilerden yalıtılmış bir yöntemin aksine yazma eğitiminin diğer dil becerileri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi, öğrencilerin sınıf içerisinde daha doğal bir iletişim kurmasını sağlayabilir. Dili işleme stratejilerinin yanında dil becerilerin bütünleşik bir şekilde sunulduğu sınıf aktiviteleri dil öğretiminin söylem açısından başarılı olmasının yolunu açabilir. Buradan hareketle, öğretim bağlamı, dersin hedefleri, öğrencilerinin istekleri ve seviyeleri gibi farklı bileşenleri değerlendirerek en doğru yazma yaklaşımına karar verilebilir. Çalışmada çeşitli yazma eğitimi yaklaşımları farklı öğretim bağlamlarına atıfta bulunarak değerlendirildikten sonra yazma becerisinin diğer becerilerle bütünleştirilmesi için bazı tartışmalar ve konu bazlı örneklemeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: yazma eğitimi yaklaşımları, bütünleşik dil öğretimi, ürün süreç ve tür odaklı yazma eğitimi, yazma becerisi Abstract Considering the language learning process as a whole, for an effective communication, foreign language learners are supposed to master writing skill in the target language as well. Nevertheless, writing skill has been one of the most neglected skills in language education since it is likely to be accepted as hard by both language teachers and learners. The aim of the article is to zoom in on the major approaches to teaching writing in foreign language education, English in particular, and discuss the integration of the skill with teaching other language skills with examples. As is highlighted by Burgess (1994) , such an integrated way of skills in language education is of great importance in terms of triggering learners to make use of both receptive and productive skills on the way of learning another language. Students seem to complain about the writing topic in which they have little or no knowledge but are asked to write on. In order to minimize it, a practical solution suggested by Jiang and Du (2006) can be followed to integrate writing classes with highly concentrated reading classes to support them. Unlike teaching writing in isolation, teaching writing skill integrated to other major skills appears to bring a case of spontaneous and natural communication into the language classroom. Activities with integrated skills could also pave the way for providing learners with the required discourse knowledge to be successful in using language. It is highly possible to decide on the most feasible writing approach by taking a range of issues (i.e., teaching context, objectives, interests and levels of leaners) into account. After reviewing the approaches to teaching writing by referring back to various teaching contexts, the article touches upon ways of integrating teaching writing skills with different types of activities.
doi:10.26466/opus.744508 fatcat:3iohcuakuba57ii4mo2p4252h4