Molecular Dynamics Simulations of the Structure and the Analyses of Detachment Force at the Interface between Graphene and Epoxy Resin

Kazuki Mori, Sukeharu Nomoto, Yuji Kohno
2018 Seikei-Kakou  
doi:10.4325/seikeikakou.30.251 fatcat:omigaen6o5h6djmicx7bjpnr6y