HOE DOORDACHT OM TE GAAN MET ETHISCHE VRAAGSTUKKEN?

Fuusje de Graaff
2020 Journal of Social Intervention: Theory and Practice  
"Als sociaal werker word je, bij de uitoefening van je vak, onvermijdelijk geconfronteerd met te nemen beslissingen. Beslissingen die niet enkel gestoeld zijn op theoretische inzichten, methodische ervaringen, correcte toepassingen van regels en codes, maar beslissingen die je ook vanuit moreel oogpunt verdedigbaar vindt. Het gaat er niet alleen om dat je als sociaal werker je job goed doet, maar dat je in een concrete situatie 'goed' sociaal werk doet. Dit 'goede' kadert binnen je opdracht als
more » ... nen je opdracht als sociaal werker. Je doet niet zomaar wat. Binnen je sector vervul je een concrete opdracht, streef je een doel na, bij voorkeur in samenspraak met je cliënt."
doi:10.18352/jsi.657 doaj:c5cabd1ad26c4777822649e07d6c5629 fatcat:itwbs4b44jcrpga6nndo3hfz3a