Peroral isotretinoin in a treatment of acne
Perorální izotretinoin v léčbě akné

Zuzana Nevoralová
2019 Pediatrie pro praxi  
Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Perorální izotretinoin patří do první nearomatické generace retinoidů a je nejúčinnějším lékem v léčbě akné. Je indikován zejména k terapii těžkých a rezistentních forem akné. Léčba by měla být vedena pouze dermatologem se zkušenostmi s terapií tímto lékem. Je ale vhodné, aby praktičtí lékaři pro děti a dorost měli základní povědomí o tomto léku. V článku jsou popsány základní informace o účincích perorálního izotretinoinu,
more » ... etinoinu, indikacích k jeho nasazení a o průběhu terapie samotné včetně léčby udržovací. Klíčové slova: akné, léčba, izotretinoin, léčebná doporučení. Peroral isotretinoin in a treatment of acne Acne is a polymorphic inflammatory disease of a pilosebaceous unit. Peroral isotretinoin belongs to the first non-aromatic generation of retinoids and is the most effective medicine in acne treatment. It is indicated first of all for a therapy of severe and resistent forms of acne. The therapy should by directed only by a dermatologist who is experienced in the treatment with this medicine. Howecer, it is useful, pediatricians had a basic knowledge about this treatment. In the article basic informations about an effect, indications and about the course of the treatment with peroral isotretinoin including a maintenance therapy are described.
doi:10.36290/ped.2019.058 fatcat:exoz7rorunhtrgnxxsmyrrlqye