Žemaitukų veislės žirgų kraujo rodiklių kitimas ištvermės sporto varžybų metu

Zoja Miknienė, Audrius Kučinskas
2015 Žemės ūkio mokslai  
Darbo tikslas -ištirti ir įvertinti žemaitukų veislės žirgų kraujo biocheminių ir morfologinių rodiklių kitimą ištvermės sporto varžybų metu. Tyrimams naudoti 40-ties kliniškai sveikų, įvairaus amžiaus žemaitukų veislės žirgų kraujo mėginiai. Žirgai dalyvavo ištvermės sporto varžybose (Kurtuvėnuose ir Tytuvėnuose), bėgo 32 km ištvermės trasą. Atlikus kraujo mėginių morfologinius ir biocheminius tyrimus prieš ir po varžybų, nustatyta, kad bendras leukocitų (WBC) (p < 0,05) ir bendras eritrocitų
more » ... bendras eritrocitų (RBC) (p < 0,05) kiekiai, hemoglobino (Hb) (p < 0,001) koncentracija ir hematokrito (HCT) (p < 0,001), hemoglobino vidutinis tūris (MCH) (p < 0,05), vidutinė hemoglobino koncentracija (MCHC) (p < 0,05) ir bendras trombocitų (PLT) (p < 0,05) kiekiai statistiškai patikimai didesni nei prieš varžybas. Nustatyta, kad po varžybų žemaitukų veislės žirgų kraujo serume vidutinis bendrųjų baltymų kiekis (TP) statistiškai patikimai (p < 0,01) mažesnis nei prieš varžybas, atitinkamai mažesnis ir albumino (Alb) kiekis (p < 0,05). Gliukozės (Glu), kreatinino (Crea), natrio (Na) kiekiai, gliutamiltransferazės fermento (GGT) aktyvumas (p < 0,001), kaip ir bendro kreatinkinazės fermento (CK-NAC) (p < 0,01), statistiškai patikimai didesni nei prieš varžybas. Nustatyta, kad fermentų aspartataminotrasferazės (AST), ala nina minotrasferazės (ALT) ir širdies raumens kreatinkinazės (CK-MB) aktyvumai, kalio (K), kalcio (Ca) ir fosforo (P) kiekiai statistiškai nepatikimai didesni nei prieš varžybas, o šlapalo (Urea), magnio (Mg) kiekiai ir fermento šarminės fosfotazės (ALP) aktyvumas -mažesni. Nustatyta, kad varžybų metu organizme vyksta reikšmingi morfologiniai ir biocheminiai kraujo rodiklių kitimai. Raktažodžiai: žemaitukai, ištvermė, kraujo morfologija, kraujo biochemija
doi:10.6001/zemesukiomokslai.v21i4.3027 fatcat:ikpx6pe6snedxkbmh54o47mqba