Isı geri kazanımı ve depolanmasında sıcaklık farklarının korunması için cam yünü ile donatılı tankların ısıl incelenmesi

Korhan Ökten, Mustafa Özdemir
2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Enerjinin verimli kullanımı için atık ısının veya yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi gibi sadece belli bir zaman periyodunda var olan ısının depolanması gerekmektedir. Bunun için ısıl kapasitesi yüksek olan su yaygın olarak depolama kütlesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, depolama sırasında suyun taşınım akımlarını engellemek ve geri kazanılan ısının yüksek sıcaklıkta elde edilmesi için cam yünü ile emdirilmiş su kullanılmış ve test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara
more » ... ilen sonuçlara göre, cam yünü ile emdirilmiş su kütlesinin katı cisim gibi davranmasından dolayı, ısının cam yünü olmayan depoya göre daha yüksek sıcaklıkta geri alınabildiği görülmüştür. Diğer taraftan, depolanan enerji miktarında azalma olduğu ve ısı geçişinin azaldığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: ısı transferi, ısıl katmanlaşma, ısıl enerji depolama, Konveksiyon Thermal analysis of the tanks equipped with fibreglass in order to preserve temperature differences during heat recovery and storing ABSTRACT In order to use energy efficiently, waste heat and solar energy, renewable energy sources which exist only for a certain period of time, should be stored. For this, water, which has a high thermal capacity, is commonly used as storage mass. It has been tasted at this study, using fibreglass impregnated with water to prevent convection currents and to obtain there covered heat at higher. The result of this research show that fibreglass impregnated with water acts like a solid substance, enabling there covered heat to be retrieved at even higher temperatures than storage which does not involve fibreglass, however, it was observed that there is a decrease in the amount of stored energy, and the heat transfer rate decreases too.
doi:10.16984/saufenbilder.00861 fatcat:7wejsbxc6fcophccq7kf7xucue