Sergeĭ Vladimirovich Tyablikov
Сергей Владимирович Тябликов

N.N. Bogolyubov, V.L. Bonch-Bruevich, D.N. Zubarev, B.V. Medvedev, G.V. Skrotskii, Yu.A. Tserkovnikov
1968 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0095.196808k.0717 fatcat:ra5egs3ccjegxdydjjozx3ojb4