Osmanlı Devleti'nde Amerikalı Misyonerlerin Antlaşma Hakları

Füsun Çoban Döşkaya
2021 Akademik tarih ve düşünce dergisi  
Amerikan Board misyoneri Henry Otis Dwight (1843-1917) Osmanlı Devleti'nde görevli olan Amerikalı misyonerlerin antlaşmalardan kaynaklanan hakları konusunda 1893 yılında bir eser yayımlamıştır. Bu çalışma Henry Otis Dwight ve Treaty Rights of American Missionaries in Turkey (Türkiye'deki Amerikalı Misyonerlerin Antlaşma Hakları) isimli kitabı hakkındadır. Board misyoneri ve yazar anne ve babanın çocuğu olarak İstanbul'da doğan Henry Otis Dwight, yirmi dokuz yıl Osmanlı'da misyonerlik yapmıştır.
more » ... Bu süreç içerisinde Board'un yayın bölümünde yer almış, çok iyi derecedeki Türkçesi sayesinde uzun yıllar Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü'nün düzeltilmesi ile uğraşmış, Osmanlı hükümeti ile olan tüm ilişkilerde misyonların temsilciliğini yapmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve 1894-1896 Ermeni isyanları boyunca Amerikan Board'un zekâsına ve yeteneklerine güvendiği bir misyoner olmuştur. 1880 yılında papazlığa atanmış, Amherst Kolejinden 1896 yılında Hukuk Doktoru unvanını (LL.D.) almıştır. Henry Otis Dwight, Osmanlı Devleti'nin işleyişini son derece yakından ve iyi bilerek uzun yıllar Board için çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti'ndeki Amerikan misyonerlik faaliyetlerinin anlaşılmasına katkıda bulunabilmek için bir Board misyonerinin bakış açısıyla Osmanlı'daki Amerikalı misyonerlerin haklarının detaylarına bakmaktır.
doi:10.46868/atdd.137 fatcat:6pjmnsevdvfefakppmrb42vpmu