Erken doyma ve bulantı diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda kötü hayat kalitesinin bağımsız belirleyicileridir

Özlem Özer Çakır, Gulsum Gönülalan, Murat Ismailoglu, Huseyin Ataseven, Ali Demir, Hakki Polat
2017 Acta Medica Alanya  
Aim: We aimed to show the relationship between presence of diabetic gastroparesis and demographic features, symptom severity, quality of life. Patients and Method: Patients with type 2 Diabetes Mellitus (DM) were enrolled in this study. Patients were interviewed face to face in terms of demographic profile, the Patient Assessment of Upper Gastrointestinal Disorder Symptoms (PAGI-SYM), and the Patient Assessment of Upper Gastrointestinal Disorders QOL (PAGI-QOL). Results: A total of 51 patients
more » ... ith type 2 DM were included in this study. The mean age of the type 2 DM patients without and with diabetic gastroparesis were respectively 53.35±6.98 and 57. 04±9.41 (p=0.192). The most severe of symptoms based on PAG-SYM score was bloating in both patients with and without diabetic gastroparesis (2.69±2.21 and 2.57±2.22). In this study, nausea was correlated with poor quality of life based on PAGI-QOL but not with delayed gastric emptying (coef: 0.351, 95% CI: 0.035-0.667, P=0.030). Also, nausea score was correlated with impaired quality of life (coef: 0.207, 95% CI: 0.085-0.330, p<0.001). Both early satiation and early satiation score were significantly correlated with poor quality of life (coef: 1.061, %95CI:0.699-1.424, p<0.001 and coef:1.136, 95%CI:0.791-1.480, p<0.001) in our study. Conclusion: Early satiation and nausea are statistically significant independent predictors of poor quality of life in patients with Type 2 DM with and without diabetic gastroparesis. Also, nausea, abdominal pain, bloating and pyrosis were significantly associated with PAGI-SYM scores. Erken doyma ve bulantı diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda kötü hayat kalitesinin bağımsız belirleyicileridir Early satiation and nausea are independent determinants of poor quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus with and without diabetic gastroparesis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ÖZET Amaç: Biz diyabetik gastroparezi varlığı ile demografik özellikler, semptom ciddiyeti ve hayat kalitesi arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya Tip 2 Diyabetes Mellituslu (DM) hastalar alındı. Hastalara yüz yüze demografik profili, üst gastrointestinal sistem bozuklukları semptom ciddiyeti (PAGI-SYM) ve hayat kalitesi (PAGI-QOL) hasta değerlendirilmesi ile ilgili sorular soruldu. Bulgular: Bu çalışmaya Tip 2 DM'li toplam 51 hasta alındı. Diyabetik gastroparezisi olmayan ve olan Tip 2 DM'li hastaların ortalama yaşları sırasıyla 53.35±6.98 ve 57.04±9.41 (p=0.192) di. Diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan hastaların her ikisinde de PAGI-SYM skoruna göre en ciddi semptomu şişkinlikti (2.69±2.21 ve 2.57±2.22). Çalışmamızda bulantı PAGI-QOL temel alınarak kötü hayat kalitesi ile koreleydi, fakat bulantı uzamış mide boşalma zamanı ile korele değildi (coef: 0.351, 95% CI: 0.035-0.667, p=0.030). Bulantı skoru bozulmuş hayat kalitesi ile koreleydi (coef: 0.207, 95% CI: 0.085-0.330, p<0.001). Erken doyma ve erken doyma skorunun her ikisi de kötü hayat kalitesi ile güçlü koreleydi (coef: 1.061, %95CI:0.699-1.424, p<0.001 ve coef:1.136, 95%CI:0.791-1.480, p<0.001). Sonuç: Erken doyma ve bulantı diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan Tip 2 DM'li hastalarda istatistiksel anlamlı olarak kötü hayat kalitesinin bağımsız belirleyicileridir. Ayrıca bulantı, karın ağrısı, şişkinlik ve pyroz PAGI-SYM skorlarıyla anlamlı derecede ilişkiliydi. Anahtar kelimeler: Diyabetik gastroparezi, hayat kalitesi, PAGI-SYM, PAGI-QOL
doi:10.30565/medalanya.337300 fatcat:ypoplkk6ajdcppmnjsmf35rxha