Amorphous silicon with high specific surface area prepared by a sodiothermic reduction method for supercapacitors

Jing-Feng Wang, Kai-Xue Wang, Fei-Hu Du, Xing-Xing Guo, Yan-Mei Jiang, Jie-Sheng Chen
2013 Chemical Communications  
doi:10.1039/c3cc41967c pmid:23612557 fatcat:rokc4jmimvfxllqmnvbizy3sva