Factors Affecting to Allocation in Plants

Hasan KORKMAZ, Safinaz ALKAN
2017 Journal of the Institute of Science and Technology  
ÖZET: Allokasyon organizmaların büyüme, hayatta kalma ve üreme fonksiyonlarını yerine getirmek üzere, kaynakları (enerji, biyomas, besin elementleri, vs.) organları arasında paylaştırmasıdır. Bitkiler oldukça değişkenlik gösteren ekolojik faktörler ve bitkiye bağlı içsel faktörlerin (genetik, ontogenik, yaş, yaşam formu, vs.) etkisiyle, optimal bir kaynak paylaşım (allokasyon) modeli geliştirerek başarılı olmaya çalışırlar. Bu nedenle bitkiler evolusyonel süreçler içinde, hayatta kalmalarını
more » ... atta kalmalarını sağlayan birbirinden oldukça farklı allokasyon modelleri oluşturmuşlardır. Anahtar Kelimeler: Allokasyon modeli, ekofizyoloji, ekolojik faktörler ABSTRACT: Allocation is the sharing of resources (energy, biomass, nutrients, etc.) between organs in order to fulfill the growth, survival and reproductive functions of organisms. Plants try to be successful by developing an optimal pattern of resource sharing (allocation) with the influence of highly variable ecological factors and plantrelated internal factors (genetic, ontogenic, age, lifeform, etc.). For this reason, plants have formed very different allocation patterns that allow them to survive in evolutionary processes.
doi:10.21597/jist.2017.193 fatcat:ginqdoskgfh3poziqh2g2j7gkm