Sympherobius Klapaleki Zelený, 1963 Oraz Nowe Dane O Owadach Siatkoskrzydłych (Neuroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego

Roland Dobosz, Andrzej Palaczyk
2017 Zenodo  
New data are given on the occurrence of twenty species of lacewings (Neuroptera) in the Ojców National Park. Fourteen species are new to the Park. Sympherobius klapaleki Zel. is the rarest of its genus, with records from just three other localities in Poland and only a few specimens from them.
doi:10.5281/zenodo.1123501 fatcat:dyq5xaeayzfm5ktq25ls35qt34