Differences in certain morphological characteristics between football players of younger and older pioneers

Miroslav Smajic, Bogdan Tomic, Dejan Madic, Nebojsa Cokorilo, Sreten Sreckovic
2016 Glasnik Antropološkog Društva Srbije  
1 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad 2 Sportska akademija, Beograd 3 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd Sažetak. Morfološke karakteristike imaju značajnu ulogu kao deo monitoringa talentovanih mladih fudbalera. Uspeh trenažnog procesa zavisi od poznavanja strukture pojedinih antropoloških sposobnosti i karakteristika sportista, kao i njihovog razvoja u odreĎenim etapama ontogenetskog rasta. Cilj istraživanja je utvrĎivanje razlika u nekim morfološkim karakteristikama
more » ... karakteristikama izmeĎu fudbalera kategorije mlaĎih i starijih pionira. Uzorak ispitanika čini ukupno 60 fudbalera različitih uzrasnih kategorija FK "Vojvodina", i to: mlaĎi pioniri (11.5±0.5 godina) -30 ispitanika i stariji pioniri (13.5±0.5 godina) -30 ispitanika. Radi utvrĎivanja razlika u nekim morfološkim karateristikama fudbalera kategorije mlaĎih i starijih pionira izmereno je 11 antropometrijskih mera, prema Internacionalnom biološkom programu. Razlike u nekim morfološkim karateristikama utvrĎene su primenom kanoničke diskriminativne analize. Značajne razlike u morfološkim karakteristikama ukazuju da se dve grupe meĎusobno razlikuju, a razdvajanju grupa najviše je doprinela razlika u dužini noge. Značajno povećanje morfoloških karakteristika sa starošću ukazuje da dečaci imaju adekvatan rast i razvoj za svoj uzrast. Ključne reči: morfološke karakteristike, fudbaleri, mlaĎi i stariji pioniri. Autor za korespondenciju: Miroslav Smajić,
doi:10.5937/gads51-12154 fatcat:kk5puxdf6jex5e36uahxshqzg4