OBJECTIVE LOOK ON LINE CHARACTERISTICS

A Dumitrescu
2006 U.P.B. Sci. Bull., Series D   unpublished
În literatura dedicată design-ului, diferiţi autori prezintă ca adevărate o serie de presupuneri referitoare la caracteristicile liniilor drepte. Aceste presupuneri nu au fost niciodată cercetate ştiinţific. Această lucrare prezintă rezultatele unui experiment ştiinţific efectuat pentru a verifica respectivele presupuneri. De asemenea, sunt prezentate distribuţiile caracteristicilor liniilor drepte, atunci când sunt trasate liber de subiecţi. In design literature, different authors presents as
more » ... uthors presents as true a series of assumptions regarding the characteristics of straight lines. These assumptions were never checked from a scientific point of view. This paper presents the results of a scientific experiment carried out in order to verify the assumptions. Also, there are presented the distributions of straight line characteristics, when drawn without restricting the subjects.
fatcat:q56hc2u46zavxedxjdt3kbn6ay