Performance analysis of electric machine drives for plug-in hybrid electric vehicles

Wei Xu, Jianguo Zhu, Youguang Guo, Yongjian Li, Yi Wang, Shuhong Wang
2009 2009 International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices  
doi:10.1109/asemd.2009.5306696 fatcat:uqltklkahrdjpofnirhzd4nwxu