The key technologies for radial rib deployable antenna of Chang'e-4 relay satellite

GuoHui CHEN, Bo WANG, Yue HUA, Xin ZHANG, Jiang ZHAO, ShiKun ZHENG, Yong XIAO, XiaoFei MA, Lan CHEN, AiBing ZHANG, YongXin GAO
2019 Scientia Sinica Technologica  
Technical characteristics of the relay communication satellite "Queqiao" for Chang'e-4 lunar farside exploration mission SCIENTIA SINICA Technologica 49, 138 (2019); Trajectory design and flight results for Chang'e 4-relay satellite SCIENTIA SINICA Technologica 49, 156 (2019); Mission design of Chang'e-4 probe system SCIENTIA SINICA Technologica 49, 124 (2019); Key technologies in the teleoperation of Chang'E-3 "Jade Rabbit" rover SCIENTIA SINICA Informationis 44, 425 (2014); Key technologies
more » ... d flight performance analysis for Chang'E-3 lunar lander propulsion system SCIENTIA SINICA Technologica 44, 385 (2014);
doi:10.1360/n092018-00392 fatcat:45siz52hezc6lp25ugvcj7rfu4