Ölü Ozanlar Derneği'nde yaratıcı öğretim metodolojisinin rolü

Nur ÜÇER, Saman HASHEMIPOUR
2021 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 52. Ölü Ozanlar Derneği'nde yaratıcı öğretim metodolojisinin rolü Nur ÜÇER 1 Saman HASHEMIPOUR 2 APA: Üçer, N.; Hashemipour, S. (2021). Ölü Ozanlar Derneği'nde yaratıcı öğretim metodolojisinin rolü. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (22), 832-845. DOI: 10.29000/rumelide.897186. Öz Bir romanı filme uyarlarken, birçok farklılıklar ve benzerlikler bulunması doğaldır. Film ve edebiyat arasındaki ilişkiden dolayı, filmlere yansıyan edebî
more » ... nsıyan edebî fikirler, duygular ve deneyimlerin ifade şekli her zaman çekici olmuştur. Filmlerin romana uyarlanması, filmin metinleştirmesi olarak kabul edilir. Ölü Ozanlar Derneği, film ve roman olarak, bağlamların özel bir şekilde temsil ettiğinden dolayı klasik bir eser olarak kabul edilir. Bu çalışma, N. H. Kleinbaum'un romanı ile Peter Weir'in uyarlama filmi arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri alıntılar, olaylar ve motifler desteğiyle incelemektedir. Hikâye, hayatın her anında gizli arzularımızı gerçekleştirmemizi engelleyen bir korkuyu tanıtmaktadır. Geçmiş olayları hatırlatarak, hikâyenin öğretmen karakteri, Carpe Diem konsepti vasıtasıyla öğrencilerine hayat, kaybedilen zaman ve ileri zaman hakkında bakışlarını değiştirmelerini sağlar. Öğretmenin yaratıcı öğretim yöntemleri aracılığıyla, genç öğrencilerin şiir ve edebiyata olan ilgisinin arkasında düşünülmesi ve analiz edilmesi gereken derin kavramlar olduğu aşikârdır. Öğretmen, bilge sözler, fikirler ve büyük şairlerden alıntı yaparak, öğrencilerini motive etmeyi ve onlara izlemeleri gereken yolu hatırlatmaya çalışır; çünkü bu özverinin değerli bir mücadele olduğunu herkesten daha iyi bilir. Öğretmen, Shakespeare ve Walt Whitman'ın şiirleriyle hayat dersleri vermeye çalışırken, nihai evrime ulaşmak için her ikisine de ihtiyaç olduğunu farkındadır. Toplanılan Ölü Ozanlar Derneğinde-toplumun baskı ve beklentilerinin dışındaöğrencilerin edebiyata olan ilgileri ve yaratıcılıkları açığa çıkarılır. Anahtar kelimeler: Ölü Ozanlar Derneği, romanlaştırma, öğretim yöntemleri, İngiliz Edebiyatı, carpe diem Abstract The association between film and literature has always been attractive since literature expresses ideas, emotions, and experiences. While films' adaptation into novels-regarded as the film's textualization-and adopting a novel into a film, it is natural to find differences and similarities; they mutually influence one another. Dead Poets Society, as a film and as a novel, is considered classical in which the representation of the contexts is exclusive. This study examines the differences and the similarities between the novel by N. H. Kleinbaum and its adaptation film by Peter Weir in the realm of quotations, events, and motifs. The story demonstrates a fear that lurks in every moment of life and prevents us from achieving our desires. By recalling the elapsing, a 1 Öğr. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Hazırlık Okulu (İstanbul, Türkiye), , phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 teacher transforms his students' perspective to life, the lost time, and the time ahead through the concept of Carpe Diem. There are deep concepts behind the adolescents' interest in poetry and literature in both works of art that need to be thought and analyzed via the teacher's creative teaching methods. Through wise words, ideas, and quotes from great poets, the teacher tries to motivate his students and remind them of the path they should take, although he knows that the result of this self-sacrifice and resistance against tradition is precious. He attempts to teach life lessons through Shakespearean and Walt Whitman's poetry, to impose that ultimate evolution requires masters of art and revolutionary thinkers in the history, Dead Poets Society is a place where out of the pressures and expectations of traditional society, students release their interest in literature and creativity to flourish.
doi:10.29000/rumelide.897186 fatcat:6id3geocfbdw5hd33jjs247s5u