Kai žodžio "Ne" negana: nepageidaujamas romantinis dėmesys Lietuvoje sovietmečiu

Ugnė Marija Andrijauskaitė
2020 Istorija  
Kai žodžio "Ne" negana: nepageidaujamas romantinis dėmesys Lietuvoje sovietmečiu Dr. Ugnė Marija Andrijauskaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, V. Putvinskio g. 23, Anotacija. Publikuojami du pasakojamosios istorijos šaltiniai -2018 ir 2019 m. interviu, imti iš moterų, apie XX a. 8 dešimtmetyje Lietuvoje patirtą nepageidaujamą romantinį dėmesį ir seksualinį priekabiavimą. Greta šaltinių pateikiami išsamūs komentarai, parodantys šių šaltinių
more » ... rbą tolesniems istorijos, sociologijos, psichologijos ar kitų humanitarinių ir (ar) socialinių mokslų tyrimams. Esminiai žodžiai: pasakojamoji istorija, moterų istorija, sovietmetis, smurtas, priekabiavimas, šaltinis. Annotation. This is a publication of two oral history sources, that is, two interviews which were recorded in 2018 and 2019. These interviews tell a story about unwanted romantic attention and sexual harassment that Lithuanian women experienced in 1970s. These interviews are published with comments which show the importance of such sources for research conducted by historians, sociologists, psychologists and other researchers from humanities and/or social sciences. Per pasaulį nuvilnijus judėjimo "Me too" bangai, jos atgarsių 2017-2018 m. būta ir Lietuvoje: į viešumą iškilo istorijų apie seksualinį priekabiavimą Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei kitur. Išaugusį dėmesį šioms problemoms galime matyti ne tik viešajame, bet ir akademiniame diskurse. Vis dėlto kalbėti šia tema iš istorinės perspektyvos gana sunku: sudėtingos moterų istorijos buvo užmirštos arba nustumtos užmarštin, todėl, siekiant gvildenti priekabiavimą kaip smurto prieš moteris formą ir žvelgiant į jo istoriją, pirmiausia reikia išklausyti, užrašyti ir viešinti ISSN 1392-0456 (Print)
doi:10.15823/istorija.2019.114.4 fatcat:575x4loyhnesphgtweaj2e3ewi