United Nations Convention on the Law of the Sea at Thirty

Leonard Łukaszuk
2014 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
doi:10.14746/rpeis.2014.76.3.23 fatcat:ntbpooidzfemnh23n3upxc7wcm