YENİ BİR İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ: İŞTEN AYRILMALARDA DESTEK HİZMETİ (OUTPLACEMENT)

Rabiya GÖKÇE ARPA, Fatma Zehra TAN
2019 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi  
Öz Bu çalışmada amaç, sektör çalışanlarına ve işten ayrılmalarda destek hizmeti (outplacement) ile ilgilenen araştırmacılara derinlemesine bilgi sağlamaktır. Makale, kuramsal bir değerlendirme niteliğindedir. Söz konusu amaç için, derinlemesine literatür taraması yapılmış, ardından konuyla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, konuyla ilgili Türkiye'de yapılan on adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların yazarı, yayınlandığı tarih, yayınlandığı yer ve
more » ... ırmanın konusu bilgisi aktarılmıştır. Bunlara ek olarak yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen bulgular incelenmiştir. Literatür taramasının Türkiye ile sınırlandırılmasının sebebi, söz konusu hizmetin Türkçe yazınında nerede olduğunun aktarılmak istenmesidir. Anahtar Kelimeler: Kriz, İnsan Kaynakları Yönetimi, işten ayrılmalarda destek hizmeti (outplacement). Abstract The aim of this study is to provide information in depth for the sector employees and the researchers interested in outplacement. The article is a theoretical evaluation. At first, a literature review is conducted deeply. Later, the studies in Turkey over this topic are determined. Ten studies (five theses, four articles, and one book chapter) are found and their topics, writers, and publication dates and places are cited. Then, outputs are investigated after the research. The reason behind the limitation is to provide the point outplacement stands in Turkey.
doi:10.25204/iktisad.589060 fatcat:gmz7opvuwnburfhrffhu2usidy