Global burden of lung cancer: implications from current evidence

Jianrong Zhang, Jianfu Li, Shan Xiong, Qihua He, Rebecca J. Bergin, Jon D. Emery, Maarten J. IJzerman, Christina Fitzmaurice, Xiaoyan Wang, Caichen Li, Feng Zhu, Wenhua Liang (+1 others)
2021 Annals of Cancer Epidemiology  
doi:10.21037/ace-20-31 fatcat:shjtqtxmcrgche63ncnk3fawcu