Topònims transformats per homofonia: alguns casos procedents de l'àrab andalusí i un de nou al Pla de l'Estany

Dolors Bramon
2013 SVMMA: Revista de Cultures Medievals  
És sabut que amb el pas de l'àrab a les llengües romàniques, diversos topònims d'origen àrab varen sofrir un procés de transformació d'acord amb algun nou significat que pogués ésser entès pels usuaris de la llengua receptora. Aquest treball analitza alguns casos de transformació popular per homofonia, amb especial atenció als noms de lloc que deriven de l'existència d'aigua (al-uyún) i que sovint vas ser confosos amb "lleons" i en proposa un de nou –Lió– al Pla de l'Estany.
doaj:c5822a3c416f4ac796a4fe397bcbb02c fatcat:6xfttwjg7rgndjxsavpsipnaoe