«Μελέτη της συμπεριφοράς χάλυβα με 9% Ni σε θαλάσσιο περιβάλλον» [article]

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, National Technological University Of Athens
2020
doi:10.26240/heal.ntua.19126 fatcat:gghsvtbonrbwva6ex6jbnw5q34