To the Editor

Masayuki INUI, Susumu OHWADA, Yoshikatsu INUI
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi.116.360 fatcat:mjjzs63ynzcdphfh4zbvjepvue