Assessment of the technical potential of hydro resources and development of a map of the layout of small hydroelectric power plants
Шағын ГЭС орналастыру схемасының картасын әзірлеу және техникалық әлеуетті гидроресурстарды бағалау

Т. Koishiyev, al-Farabi Kazakh national university, Z. Bekzhan, A. Yerik, al-Farabi Kazakh national university, al-Farabi Kazakh national university
2021 Vestnik KazNRTU  
Андатпа. Еліміздің көптеген аймақтарындағы шағын өзендердің гидроэнергетикалық ресурстары өте мол оны пайдалануға қатысты техникалық мәселелерді шешу, әдетте, су ағындарының әлеуетін жан-жақты және ұтымды игеру тұрғысынан қарастырылады. Шағын су электр станцияларының жұмыс істеу режимін ұтымды қалыптастыру үшін оның негізгі энергетикалық көрсеткіштерінің шамасын анықтау қажет және оның өзгеру шамасы сол пайдаланатын аймақтың климаттық факторларын ескере отырып анықтауды қажет етеді. Шаңын
more » ... ң электр энергиясын өндірудің кез келген басқа тәсілі сияқты, белгілі бір артықшылықтар мен кемшіліктерге ие, сондықтан бұл мәселелерді жобалау жұмыс кезінде ескеруді қажет етеді. Шет елдерінің шағын гидроэнергетикасының жалпы проблемаларын гидрологиялық режим мен шағын су ағындарының ағынын жеткіліксіз зерттеу және жабдықтардың сериялық өндірісінің болмауынан туындайды. Сондықтан шағын ГЭС-тің жобасын дайындау үшін алдын ала өзекті техникалық шараларды шешуді қажет етеді, дайындалған жұмыста осы мәселелер шешімін тапты. Алматы, Түркістан облысы аймағында гидроэнергетикалық ресурстарды пайдалану өте тиімді, себебі облыстардың шалғай аймақтарын электр қуатымен қамтамасыз ету өзекті мәселердің бірі болып табылады. Бұл аймақтағы су ағынының жылдамдығы 0,5 -4 м/с болатын өзеннің жоғары жылдамдықты ағынын қолданатын қондырғылар шағын қуаттылықты еркін ағынды жылжымалы гидротурбиналық қондырғыларға айналуы мүмкін. Соған байланысты жұмыста сол аймақтағы орналасқан шағын ГЭС-тердің нақты орындары, олардың өндіретін энергия қуаты анықталды және гидроресурстардың техникалық әлеуеті есептелінді. Жинақталынған мәліметтер бойынша шағын ГЭС-тердің орналасу карта-схемасы географиялық ендікке сәйкес жасалынды.
doi:10.51301/vest.su.2021.i2.05 fatcat:oqran662ujbm7dproaog44q4li