EXPERIMENTAL RESEARCH OF A FILM TYPE SOLAR COLLECTOR

D.A. Chirin, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, V.F. Irodov, A.A. Chornoivan, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
2019 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Чорнойван А.А. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ПЛІВКОВОГО ТИПУ У статті розглядається сонячний колектор плівкового типу, в якому теплоносієм є вода. Колектор може застосовуватись у системах гарячого водопостачання та опалення. Метою даної роботи є викладення нового технічного рішення та результатів експериментальних досліджень сонячного колектора
more » ... плівкового типу при змінних умовах його функціонування. Основні відмінності розробленого сонячного колектора полягають у наявності світлопрозорої поверхні та повітряного прошарку перед плівкою рідини, а також у наявності триходового клапану при підключенні колектора до системи опалення. Під час планування експериментів виділені вхідні та вихідні параметри. За допомогою теорії розмірності та подоби розмірна сукупність вхідних та вихідних параметрів перетворена на сукупність безрозмірних комплексів, які повною мірою характеризують роботу сонячного колектора. Серед вхідних параметрів визначаються такі: температура води на вході та на виході з сонячного колектора; температура повітря; інтенсивність сонячного випромінювання; швидкість руху плівки; геометричні параметри колектора і світлопрозорої поверхні; швидкість течії рідини. Вихідні параметри такі: кількість енергії на нагрів води та кількість енергії, що надійшла в колектор. Вхідні та вихідні параметри експерименту представлено у вигляді безрозмірних комплексів, що дозволить побудувати математичну модель функціонування даного пристрою. Результати експериментів представлені у вигляді таблиці, яка характеризує залежність ефективності роботи сонячного колектора від вхідних безрозмірних комплексів. Аналіз отриманих експериментальних результатів дозволяє дійти висновку, що розроблений колектор має прийнятну енергетичну ефективність. Беручи до уваги незначні витрати на виготовлення такого колектора, його можна використовувати у системах опалення та гарячого водопостачання. Ключові слова: сонячний колектор, системи опалення, системи гарячого водопостачання, експериментальні дослідження, критерії подібності, безрозмірний вигляд.
doi:10.32838/2663-5941/2019.5-1/31 fatcat:qovrj5mcs5dt7d3vjecuelyj6q