Kierunki i etapy rozwoju e-administracji publicznej

Renata Kusiak-Winter
2021
Przedmiotem artykułu jest naszkicowanie kierunków i etapów rozwoju e- administracji publicznej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz opracowań sporządzonych przez organizacje międzynarodowe, jak również instytucje eksperckie. Chociaż wydaje się, że największą popularność zyskała dotychczas konceptualizacja e-administracji na etapy 1.0, 2.0, 3.0, uzupełniona w ostatnim czasie o koncepcję e-administracji 4.0, to warto pamiętać o alternatywnych modelach ukazujących niuanse stopni
more » ... łości e-administracji, które uwzględniają złożoną i wielopostaciową naturę administracji publicznej.
doi:10.34616/23.21.008 fatcat:yr5j3cn4d5f57fnpqeykqtib2e