Pleksiform Miksoid Gastrointestinal Stromal Tümör, İnce Barsak Yerleşimli Nadir Bir Histolojik Patern: Olgu Sunumu

Leymune PARLAK, Rabia ALTUNBAŞ, Erdem ÖZDEMİR, Emine Zeynep TARİNİ, Buket GEDİK
2021 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Özet: Gastrointestinal stromal tümör (GİST) gastrointestinal sistemin en sık görülen, kajal hücrelerinden köken alan mezenkimal tümörüdür. Sıklıkla 50 yaş sonrası ve %60 oranında midede, ikinci sıklıkla jejunum ve ileumda (%30) görülür. İnce barsak yerleşimliler midede bulunanlara göre %40-50 daha fazla malign seyirlidir. Ayrıca ince bağırsak GISTleri mide GISTleri gibi ayırt edici histolojik alt tipler oluşturmazlar. Çoğunlukla iğsi hücrelidirler. Epiteloidler ise çok küçük bir kısmını
more » ... bir kısmını oluşturur. Bizim sunacağımız olguda epiteloid ve iğsi hücre özelliklerine ek olarak pleksiform büyüme paterni ve zeminde miksoid stroma bulunmaktadır. Abstract: Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is the most common mesenchymal tumor of the gastrointestinal system originating from cajal cells. It is frequently seen after the age of 50 and 60% in the stomach, the second most frequently in the jejunum and ileum (30%). Small bowel residents have 40-50% more malignant prognosis than those in the stomach. In addition, small intestine GISTs do not constitute distinctive histological subtypes like gastric GISTs. They are mostly spindle cell. Epithelioids, on the other hand, constitute a very small part. In our case, in addition to epithelioid and spindle cell features, there is a plexiform growth pattern and myxoid stroma in the ground. Resim 2. a: İncebarsak muskularis propriaya yapışık seroza yerleşimli lezyon (HE, 40x) b ve c: Pleksiform büyüme paterni (HE, b:40x, c:100x) d: Pleksiform alanlardaki iğsi hücreler (HE, 400x) Resim 3. a: Daha solid ve soluk boyanmış tümöral alanlar (HE, 40x) b ve c: Miksoid zeminde oval, intrastoplazmik vakuol içeren hücreler (HE, 100x) d: Çok sayıda ince vasküler yapılar ve arada epiteloid oval tümöral hücreler (HE,40x) Pleksiform miksoid GİST Resim 4. İmmunohistokimyasal boyamalar: a: CD117 diffüz pozitif (IHK, 100x), b: DOG-1 diffüz pozitif (IHK, 100x), c: Vimentin diffüz pozitif (IHK, 100x), d: CD34 fokal pozitif (IHK, 40x), e: S100 fokal tek tük hücrede pozitif (IHK, 100x)
doi:10.20515/otd.913177 fatcat:e7pxe5jn5bhi7kphywkofhwz4e