Spojrzenie na organizację i jej kulturę

Halina Füchsel
2002 Przegląd Organizacji  
Organizacje są złożonymi i pełnymi paradoksów zjawiskami, które można rozumieć na wiele sposobów. Mogą one być postrzegane jako: 1. maszyny; 2. organizmy, które mają swoje potrzeby, należą do różnego typu gatunków i radzą sobie w różny sposób z otaczającym światem; 3. mózgi, które można zmusić do działania elastycznego i twórczego; 4. metaforę polityczną o różnych układach interesów, konfliktów i grze sił, które kształtują działania organizacji; 5. proces ciągłego przepływu zmian. W artykule
more » ... wiono w/w sposoby postrzegania organizacji. Szczegółowo omówiono koncepcję, która sprowadza organizację do pojęcia systemów kulturowych zakorzenionych w ideach, wartościach, normach, rytuałach i przekonaniach.
doi:10.33141/po.2002.05.02 fatcat:5mzkfv3rjbftlbs7f5otqiaxn4