O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti

Lucie Vidovićová
2010 Social Studies  
V příspěvku se zaměřujeme na otázky Evropského výzkumu hodnot věnované ospravedlnitelnosti různých typů jednání v inter- a intra- generační a kulturní perspektivě. Ospravedlnitelnost různých typů chování obecně narůstá, ovšem rozdíl v postojích není tak markantní, abychom mohli mluvit o revoluci v hodnotách české společnosti. Senioři, kteří jsou často považováni za nositele "starých, tradičních hodnot", jsou ve svých postojích konzervativnější než mladší věkové skupiny, ale i u nich dochází k
more » ... stupné liberalizaci v obou kontinuálně sledovaných dimenzích, tj. v občanské morálce i toleranci k takovým položkám, jako jsou rozvod, umělé oplodnění nebo homosexualita. Kromě věku jsou tyto postoje ovlivněny zejména pohlavím, vzděláním a religiozitou respondenta. Intra- a inter- generační efekty mají tendenci se vzájemně posilovat, nejsou ovšem uniformní pro všechny dimenze, a jsou navíc silně kulturně podmíněny. Celou diskusi rámujeme teoretickou reflexí diskurzu očekávaných hodnotových změn společností se stárnoucí populační strukturou.
doi:10.5817/soc2010-4-11 fatcat:5yr6o2gu25fkdl4vczjtfvd2qm