MODERN FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF SCABIES

O. I. Denysenko, M. Yu. Haievska, O. V. Denysenko
2020 Clinical & experimental pathology  
1 Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 2 Чернівецький медичний фаховий коледж Мета роботи -вивчити та проаналізувати рівень захворюваності та особливості клінічного перебігу корости у дорослих жителів Чернівецькій області за останні три роки. Матеріал і методи. Проведено вивчення й аналіз рівня захворюваності та характеру клінічних проявів корости у дорослих жителів Чернівецької області за останні три роки (2017-2019 рр.) із
more » ... ванням клінічних та статистичних методів дослідження. Результати. Встановлено, що показник захворюваності на коросту серед дорослого контингенту населення Чернівецької області за останні три роки збільшився в 1,46 раза, а серед міського населення -в 1,93 раза. Серед хворих на коросту в 47,4% осіб встановлено типові клінічні прояви дерматозу, а більш ніж у половини (у 52,6%) пацієнтів -атипові форми корости: малосимптомна («доглянута» чи «лікована»), ускладнена (піодермією, алергічним дерматитом й екзематизацією) та постскабіозна лімфоплазія, що вказує на необхідність комплексного обстеження таких хворих з метою виявлення ймовірних факторів атипового й обтяженого клінічного перебігу дерматозу та планування щодо цих пацієнтів раціональних лікувально-профілактичних заходів. Висновок. Захворюваність на коросту серед дорослого контингенту населення Чернівецької області за останні три роки має тенденцію до зростання, особливо серед мешканців міст. Серед клінічних проявів корости в останні роки більшу частку (52,6%) становлять атипові форми дерматозу, що слід враховувати при обстеженні й лікуванні таких пацієнтів, а також при проведенні профілактичних та санітарно-просвітніх заходів серед населення.
doi:10.24061/1727-4338.xix.3.73.2020.6 fatcat:4fv7elriorh4jcvoxzqrro5r34