Optochiasmatic tuberculomas: a vision threatening paradoxical response in tuberculous meningitis

Nisar Wani, Naseer Khan, Tasleem Kosar, Abdul Qayum
2010 Turkish Neurosurgery  
The single main cause of death from infectious diseases worldwide is tuberculosis, which is more prevalent in developing countries. Tuberculous meningitis (TBM) is a severe form of TB in which morbidity and mortality depend upon the stage of presentation. Intracranial brain parenchymal tuberculomas may form paradoxically, days to months after starting antituberculous drug therapy. Tuberculomas may develop in and around he optic chiasm and optic nerves after institution of antituberculous
more » ... nt as a quite rare occurrence in TBM; this may lead to severe visual loss if not treated properly. We describe a 56-year-old man with documented TBM being treated with first line antituberculous drugs who developed visual impairment 2 months after starting the treatment. MRI after gadolinium administration revealed multiple perichiasmatic and a few parenchymal ring enhancing lesions due to tuberculomas. The patient was treated with corticosteroids and antituberculous therapy was continued after which he recovered his vision gradually. Visual impairment developing in a patient on treatment with antituberculous drugs should give rise to a suspicion of rare optochiasmatic tuberculomas; this necessitates urgent contrast-enhanced MRI of the brain and prompt treatment with steroids. ÖZ İnfeksiyöz hastalıklardan ölümlerin en sık görülen nedenlerinden birisi olan tüberküloz hastalığı gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmektedir. Tüberküloza bağlı gelişen menenjit, tüberküloz hastalığının ciddi bir şeklidir. Menenjit gelişen tüberküloz hastalığında morbidite ve mortalite hastanın geliş bulgu ve semptomlarına bağlıdır. Beyin parankimi tutulumu gösteren tüberküloz hastalığında beklenmedik bir şekilde beyinde tüberkülom oluşumu antitüberküloz tedaviden günler veya aylar sonra ortaya çıkabilir. Tuberküloz menenjitinde oldukca nadir olmakla beraber optik kiazma ve optik sinirler çevresinde nadiren tüberkülomlar gelişebilir ve bu tutulum sonucunda uygun tedavi yapılmaz ise görme yeteneği kaybolur. Birinci basamak antitüberküloz tedavisinden 2 ay sonra görme bozukluğu gelişen 56 yaşındaki erkek hasta olgu olarak sunulmaktadır. Gadolinyumlu manyetik rezonans görüntülemesi yapılan olguda perikiazmatik bölgede çok sayıda, beyin parankiminde ise daha az sayıda olmak üzere halka şeklinde kontrastlanma gösteren tüberkülomla uyumlu lezyonlar saptanmıştır. Hastaya kortikosteroid tedavisi başlanmış, antitüberküloz tedavisi sürdürülmüştür, hastanın görme kaybı tedavi ile tedrici olarak düzelmiştir. Antitüberküloz tedavi alan hastalarda görme kaybı gelişmesi durumunda optokiazmatik tüberküloma gelişimi düşünülmeli ve acil olarak beyinden kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme yapılmalı ve en hızlı şekilde steroid tedavisine başlanmalıdır.
doi:10.5137/1019-5149.jtn.3279-10.2 pmid:22437303 fatcat:sr4mn2gkjfcjnj6vsjdonliwb4