The study of medical supplies used for the servicemen with battlefield surgical trauma within the context of marketing analysis

ScienceRise   unpublished
Фармацевтичні науки Scientific Journal «ScienceRise» №1/4(18)2016 22 Савельєва Олена Валеріївна, здобувач, кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків, Національ-ний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З БОЙОВОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ТРАВМОЮ У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ © О. П. Шматенко, О. В. Бєлозьорова Мета. Удосконалення системи медикаментозного забезпечення при наданні оптимального рівня надан-ня
more » ... іфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям з бойовою хірургічною травмою. Методи. На основі проведеного ретроспективного аналізу первинної медичної документації, карток стаціонарних хворих хвороб військовослужбовців, що перебували на лікуванні у військових госпіталях сформований попередній перелік лікарських засобів. Методом маркетингового аналізу досліджено асо-ртимент лікарських засобів, що використовувався на вищезазначеному етапі лікування. Результати. Розглянуті основні тенденції розвитку вітчизняного ринку досліджуваних препаратів. Визначено питому вагу препаратів українського та зарубіжного виробництва. Наведена кількісна ха-рактеристика існуючого асортименту лікарських засобів на ринку та закріплена у нормативних до-кументах. Висновки. Доведено необхідність розширення асортименту лікарських засобів вітчизняних виробників, що є наразі ключовим питанням при формуванні державного оборонного замовлення Ключові слова: бойова хірургічна травма, кваліфікована хірургічна допомога, маркетинговий аналіз, фармацевтичний ринок, лікарський засіб Aim. Further improvement of medical supplies system at providing of the optimal level of efficient surgical health care delivery for servicemen with battlefield surgical trauma. Methods. A preliminary list of remedies was made accordingly to the retrospective analysis of hospital charts of servicemen who were treated in military hospitals. The range of medications used at the above-mentioned stage of treatment has been studied by the method of marketing analysis. Results. The main development trends of the national market of studied remedies were examined. The share of both Ukrainian and international remedies was determined. Quantitative characteristic of medications on the market current structure was displayed and applied in normative documents. Conclusion. The necessity of the national remedies range expansion has been proved; recently this question remains relevant at formation of the state defense order Keywords: battlefield surgical trauma, efficient surgical health care delivery, marketing analysis, pharmaceutical market, medicinal product
fatcat:ircvtapiw5bjxhpfnpijdcx2me